Polityka prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do
realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy
mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia
swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy,
której chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane
osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był
coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się
bezpiecznie i cieszyć zakupami w bagicommunity.pl.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych BagiCommunity.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
BAGICOMMUNITY – MIKOŁAJ BAGIŃSKI
ul. Podleśna 12c
05-092 Łomianki, Mazowieckie
NIP:118-22-03-903, REGON: 385158352
II. System ochrony danych osobowych
ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych
osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a
bagicommunity.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy
czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz
wyrazić oddzielną zgodę.
3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
4. System IT bagicommunity.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie
standardy ochrony danych osobowych.
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony
danych osobowych.
III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w
bagicommunity.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na
ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i
pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty
za wcześniej dokonane zakupy.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego
zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili
może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z bagicommunity.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny
nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
bagicommunity.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany
przez przewoźników)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane
są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu
sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny
do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany
przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż
wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny
do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod
dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu
sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy
dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne
do wystawienia dowodu sprzedaży;
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez bagicommunity.pl i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są
firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie
zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki
przekazywane są :
a. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-
13)
b. Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )
c. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP:
679-289-50-61)
d. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274)
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument
sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
a. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (KRS: 0000005459, NIP: 634-013-54-
75) W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane
wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez

bagicommunity.pl.
Bagicommunity.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
1. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (KRS: 0000005459, NIP: 634-013-54-
75)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego
po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami
regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który
przesyłane będę informacje handlowe z bagicommunity.pl, z których w każdej chwili możesz
zrezygnować logując się na swoje konto w bagicommunity.pl lub klikając link anulujący
subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:
1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP: 7811765125)
operatora serwisu EmailLabs
D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu
realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach
odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub
zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i
nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.
IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po
wejściu na bagicommunity.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta bagicommunity.pl.
W ramach bagicommunity.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach bagicommunity.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
bagicommunity.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach bagicommunity.pl;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych bagicommunity.pl;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta
ustawień i personalizację interfejsu bagicommunity.pl;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych
bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.
Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety
w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z bagicommunity.pl nie możemy
zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu

odwiedzin w bagcommunity.plchciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację
o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
A. bagicommunity.[; (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta bagicommunity.pl automatycznie gromadzi w logach
dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z bagicommunity.pl. Dane te
gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu
operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,
dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na bagicommunity.pl i są wykorzystywane
jedynie w procesie optymalizacji bagicommunity.pl w celu zapewnienia jak największej wygody
korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
bagicommunity.pl korzysta z serwerów dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807
Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822, KRS: 0000336780. Firma nie ma
bezpośredniego dostępu
do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.
B. BagiCommunity.pl (cookies)
BagiCommunity.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych
na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia bagicommunity.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania
bagicommunity.pl do Twoich potrzeb.
bagicommunity.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie
jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po
czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania bagicommunity.pl (sesja trwa 30 dni od
ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania bagicommunity.pl; (sesja
trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
5. personalizowania wyglądu bagicommunity.pl przez wyświetlanie produktów, które
algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś,
włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię
– słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi
osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez bagicommunity.pl źródeł ruchu
i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików
cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług
związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to
uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie
informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez bagicommunity.pl oceny poprawności i
skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików

cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług
związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to
uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie
informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
Bagicommunity.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i
znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane
niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej bagicommunity.pl lub zawierające inne
niż wymienione w polityce prywatności dane.
Bagicommunity.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada
jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych
partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich
cookies.
Bagicommunity.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów BagiCommunity.pl
BagiCommunity.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w BagiCommunity.pl linki do innych stron internetowych.
BagiCommunity.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną
przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację
każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz
powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych
Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, BagiCommunity.pl dane
takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na
podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w
związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych
Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje
reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy
logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami
stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie
poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu
realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
VII. Zmiana polityki prywatności BagiCommunity.pl
BagiCommunity.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać
tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania
BagiCommunity.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego
prawem.
O takiej zmianie BagiCommunity.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji
e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
http://BagiCommunity.plpolityka-prywatnosci.
VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i
informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.
IX. Kontakt
BagiCommunity.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych
sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności
kontakt@bagicommunity.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie
chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@bagicommunity.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
BAGICOMMUNITY – MIKOŁAJ BAGIŃSKI
(adres korspondencyjny)
ul. Podleśna 12c
05-092 Łomianki, Mazowieckie
NIP:118-22-03-903, REGON: 385158352
Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny
internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z
 świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).

 obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3.Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel
drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W
ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących
celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach marketingowych i innych.
a)O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres
email będzie on wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Twisto
Polska sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kliknięcie w link
rezygnacji.
4.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 następować
będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep
internetowy.
5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów
wskazanych w ust. 3.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b)prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c)prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e)prawo do przenoszenia danych.
8.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną
tego przetwarzania.
9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest
dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia
umowy ze Sklepem internetowym.
10.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
na rzecz Sklepu internetowego.
12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
13.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
14.Przysługujące Państwu prawa określono zostały w Polityce Prywatności w pkt. nr 7.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.